La data de 24 martie 2010 a fost aprobat în şedinţa Guvernului Memorandumul nr. Z/238/12 martie 2010 privind aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională EXPO 2012 Yeosu, Republica Coreea”. În conformitate cu prevederile memorandumului menţionat, a fost comunicată părţii coreene acceptarea invitaţiei de participare şi a fost primit răspunsul de mulţumire.
Prin Legea Bugetului pe anul 2011 au fost aprobate pentru pregătirea participării şi participarea la EXPO 2012, alocaţii financiare totale de 12.900.000 lei (din care 3.020.000 lei în anul 2011 şi 9.900.000 lei în anul 2012), respectiv cca. 3 milioane Euro.
În şedinţa Guvernului din data de 6 aprilie 2011 a fost aprobat proiectul de Hotărâre a Guvernului care reglementează măsurile administrative şi organizatorice necesare pentru pregătirea participării şi participarea României la EXPO 2012 Yeosu, Republica Coreea (HG nr. 347, publicată în Monitorul Oficial nr. 259/12 aprilie 2011). 
Comisar al Secţiunii Române pentru EXPO 2012 a fost numit dl. Ferdinand Nagy (Decizia nr. 55, publicată în Monitorul Oficial nr. 304/3 mai 2011).
 
Comisarul secţiunii române pentru EXPO 2012 Yeosu, Ferdinand Nagy, a efectuat, în perioada 6-10 iunie 2011, o vizită de lucru în Republica Coreea.
 
Comisarul Ferdinand Nagy a fost primit, la Seul, de către Kim Jae-Shin, ministru adjunct al Afacerilor Externe şi Comerţului. De asemenea, au fost derulate  discuţii cu ambasadorul Lee Joon-Hee, Comisar pentru EXPO 2012 Yeosu, precum şi cu conducerea departamentelor de specialitate din cadrul Comitetului de Organizare pentru EXPO 2012.
 
În cadrul întrevederii cu ministrul adjunct al afacerilor externe şi comerţului, Kim Jae-Shin, au fost trecute în revistă stadiul actual şi perspectivele relaţiilor bilaterale, iar oficialul coreean a subliniat mulţumirea faţă de nivelul cooperării între cele două ţări, precum şi interesul şi disponibilitatea părţii coreene de a dezvolta şi diversifica această cooperare în conformitate cu acordul "Planului Comun de Acţiune între România şi Republica Coreea pentru implementarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic".
 
În cadrul discuţiilor cu Comisarul pentru EXPO 2012, Lee Joon-Hee, precum şi cu reprezentanţii Comitetului de Organizare pentru EXPO 2012 Yeosu, au fost abordate aspectele tehnice şi organizatorice legate de pregătirea şi organizarea expoziţiei, planificată  a se derula în intervalul 12 mai-12 august 2012. De asemenea a fost stabilită ziua naţională României la expoziţie, data de 29 iulie 2012.
 
Organizatorii au informat că, până în prezent, 96 de state şi 7 organizaţii internaţionale  au confirmat participarea cu pavilion propriu la acest eveniment.
 
În zilele de 9 şi 10 iunie oficialul român a vizitat centrul expoziţional din oraşul Yeosu, inclusiv spaţiul expoziţional  alocat pavilionului României.